Ay: Mayıs 2016

Uncategorized

Belirsizlik kıskacı

Doğası gereği insan, güvenlik hissiyatına ihtiyaç duyar. Aynı veya benzer yaşantılar bize güvende olduğumuz hissini verebilir, çünkü bu yaşantılar tanıdıktır. Hatta, hayatımızda sürekli aynı bilindik paternlerin tekrarlıyor olmasının bir nedeni de budur.. Bildiğimiz senaryolar, sürekli karşılaştığımız ve kabullendiğimiz durumlar karşısında iyi ya da kötü ne yapacağımızı bilir haldeyizdir. Hiçbir şey yapmıyorsak da, yine bunun sonuçlarını […]

Back To Top