Hakkında

Psikiyatrist Dr. Fatih Baz

Meram Fen Lisesi’nden mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, psikiyatri ihtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. İhtisasına devam ederken, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Egzersiz ve Spor Psikolojisi üzerine Yüksek Lisansa başladı. Psikiyatri ihtisasının ardından, zorunlu hizmet görevini Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak tamamladı.

Uzmanlık eğitimi sırasında birçok terapi eğitimi alan Dr. Fatih Baz, European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) kapsamında, araştırma görevlisi olarak Hospital Sao Joao/Portekiz’de Aile Terapisi programına katıldı. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Derneği’nden Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimi, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD) Cinsel Terapi eğitimi, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği’nden (KDTD) Çift Terapisi ve Cinsel Terapi eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR eğitimi aldı ve uzmanlık sonrasında çalışmalarını özellikle bu alanlar üzerine yoğunlaştırdı.

Dr. Fatih Baz, Ulusal ve Uluslararası birçok kongre ve toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer almış olup, alanıyla ilgili literatürde kitap çevirilerinde bulunmuştur. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, Anksiyete Bozuklukları, Cinsel Bozukluklar, Kişilik Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Çalışma Birimleri’ndedir.

Bireysel Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, Psikodinamik psikoterapi, Şema terapi, Metakognitif Terapi, Destekleyici psikoterapi, ACT, EMDR

Çift ve Aile Terapisi

Duygu odaklı çift terapisi, Sistemik aile terapisi, Bilişsel davranışçı çift terapisi, Cinsel Terapi

İlaç Tedavileri

Psikiyatrik değerlendirme ve ruhsal durum muayenesi. Psikoterapi ile birlikte, psikiyatrik hastalıkların ilaçla tedavisi

İletişim

Back To Top